Huisregels tussenschoolse opvang :

  
 1. De opvang is bedoeld voor leerlingen van o.b.s De Regenboog.
 2. De opvang wordt verzorgd door de overblijfouders op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag houden de leerkrachten toezicht.
  De opvangtijd is van 12:00 – 12.45 uur; daarna heeft de pleinwacht toezicht.
 3. De kinderen die op vaste dagen overblijven, geven dit aan op het inschrijf formulier.
ZONDER AANMELDING KAN UW KIND NIET OPGEVANGEN WORDEN.
Wanneer de kinderen voor het eerst overblijven en nog geen inschrijfformulier hebben ingeleverd, krijgen zij dit formulier mee om alsnog in te laten vullen.
 1. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee. De opvang biedt dagverse melk of thee aan. We adviseren een gezonde lunch zonder snoep en/of koekjes.
 2. In principe gaan de kinderen na het eten buiten spelen. De kinderen blijven op het schoolplein. Alle andere kinderen kunnen niet eerder op het schoolplein dan 12.45 uur!! Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen blijven spelen.
 3. We verwachten dat de kinderen rustig blijven zitten wanneer ze aan het eten zijn. We eten gezamenlijk. Dat betekent dat iedereen op elkaar wacht tot 12.15 uur. Na die tijd mogen de kinderen die klaar zijn met eten gaan spelen.
 4. Ook tijdens het overblijven verwachten we dat we respectvol met elkaar omgaan. Dat betekent dat de schoolregels ook dan van kracht zijn. (zie schoolgids en de posters bij de ingangen van de school. Ook het pestprotocol is van toepassing.
 5. Bij aantoonbaar en moedwillig kapot/ of kwijt maken van materialen worden de ouders/ verzorgers aansprakelijk gesteld door de overblijfcommissie.
 6. Er wordt in 2 lokalen over gebleven. De kinderen zijn dus tussen de middag in een van die beide lokalen of buiten. De rest van de school wordt niet voor het overblijven gebruikt.
 7. Strippenkaarten kunnen elke laatste vrijdag van de maand gekocht worden op school ( docenten kamer). Er zijn vier verschillende strippenkaarten (zie onder). De strippenkaarten blijven, voorzien van naam, op school. De strippenkaarten blijven geldig zolang uw kind op school is. Wanneer uw kind van school gaat en er nog een restbedrag over is, ontvangt u dat terug.
 8. Ouders krijgen ruim van tevoren bericht wanneer de strippenkaart bijna vol is.
 9. Ouders, verzorgers kunnen meehelpen met overblijven en daarmee hun strippenkaart  1 keer gratis verlengen.
  U kunt zich hiervoor opgeven als u uw kind komt aanmelden.
         
Kosten strippenkaarten:
 
10 strippen: 1 kind €  10,00               30 strippen: 1 kind €  30,00
                    2  ,,     €  20,00                                   2   ,,    €  60,00
                    3  ,,     €  25,00                                   3   ,,    €  75,00
 
20 strippen: 1 kind €  20,00               40 strippen: 1 kind €  40,00
                    2   ,,    €  40,00                                   2   ,,    €  80,00
                    3   ,,    €  50,00                                   3   ,,    € 100,00