Medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het personeel. Zij overleggen, hebben in bepaalde zaken adviesrecht en in bepaalde zaken instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad denkt mee met het beleid van de school.
 

Leden van de medezeggenschapsraad:

Mandy van der Felz (voorzitter, ouder)
Joukje Ringeling (secretaris, ouder)
Jan Verschuur (ouder, aftredend)
Elaine Neef (personeel)
Femke Sanders (personeel)