Ouderraad

De ouderraad vergadert zo'n acht tot tien keer per jaar over allerlei onderwerpen. De ouderraad organiseert verschillende activiteiten zoals:

Namens het team sluit één van de leerkrachten aan bij de vergaderingen van de ouderraad. In het najaar wordt de zakelijke ouderavond gehouden. Tijdens deze avond doet de ouderraad verslag van het afgelopen schooljaar. Op de zakelijke ouderavond worden, zo nodig, verkiezingen gehouden voor de nieuwe leden van de ouderraad. U als ouder kunt altijd uw ideeën/opmerkingen kwijt bij één van de Ouderraad-leden.

De Ouderraad heeft de volgende samenstelling:
 

Ilona Bruggeman-Oosterhof Voorzitter
Ruth Gritter Secretaris
Annemiek Jannink Penningmeester
Sabrina Corte Lid
Esther de Jeu-Gritter Lid
Rian Koekkoek Lid
Judith Steenwijk Lid