De ouderraad. 
 

De ouderraad is een actieve groep mensen, die helpen bij het organiseren en en utvoeren van tal van activiteiten. U kunt daarbij denken aan:
  • sinterklaasfeest
  • kerstactiviteiten
  • paasontbijt
  • schoolreisjes
  • schoolkamp e.d.


leden van de ouderraad:

Judith Steenwijk (voorzitster)
Annemiek Jannink (penningmeester)
Debby Jongsma
Ruth Gritter
Ilona Bruggeman
Heidi Schlepers
Sabrina Corte

De ouderraad organiseert samen met het team van onze school tal van activiteiten.
De meeste activiteiten worden bekostigd door de opbrengsten van het oud papier en de vrijwillige bijdrage.
Voor de schoolreisjes moeten de ouders een verplicht bedrag betalen.
Vallen de schoolreisjes toch wat duurder uit, dan past de ouderraad bij.
We zijn heel blij, dat de meeste ouders het schoolreis (of -kamp) en de vrijwillige bijdrage op tijd betalen.