Opmerkingen
Gym: Groep 1/2 hoeft alleen gymschoenen aan. Wilt u die meegeven naar school? Ze krijgen op school een gymtas. Morgen blijft juf Pauline met de kinderen nog op school. Vanaf volgende week dinsdag beginnen ze wel op de di.mo. met gym. De kinderen mogen dan de jas aanhouden. Do-mi: Groep 1 is elke do-mi vrij! Rapport: Rapporten mogen wel weer ingeleverd worden. 8:25 uur: Als de bel gaat, verzamelen de kleuters zich bij de muur, de juf neemt ze mee naar binnen. 12:55 uur: De kinderen mogen zelf naar binnen als de bel gaat. Mochten er vragen/ opmerkingen zijn, kom gerust langs! Het was erg fijn om iedereen weer te zien!