Woensdag
slider placeholder
Vandaag hebben de leerlingen van groep 4 gerekend met Snappet. Getallen tot 100 op de getallenlijn plaatsen! Ze waren intensief bezig en hielpen elkaar waar nodig. Groep 3 mocht na de leesles, woordjes maken in tweetallen op de letterdoos met als opdracht: woordjes met r en d. Dat ging al heel goed!