Kwink: methode voor sociaal emotionele ontwikkeling
slider placeholder
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit schooljaar zijn we gestart met het uitproberen van 'Kwink'. Kwink is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is een manier van omgaan met je eigen emoties en je leren inleven in een ander. 

Stapje voor stapje proberen we leerlingen bewust te maken van zichzelf en van de ander. Met de kindertalentenfluisteropdrachten zijn de leerlingen zich al bewust van hun eigen talenten en ook dat wordt gedurende de jaren uitgebouwd waarbij de leerlingen leren de talenten van de ander te herkennen.

Door met Kwink in te zoomen op de emoties en hoe daarmee om te gaan bieden we een mooi breed aanbod aan om de leerlingen bewust te maken van zichzelf en de ander. Bij zowel Kwink als kindertalentenfluisteren kijken we achter het gedrag van de leerlingen. Door achter het gedrag te kijken probeer je te achterhalen waar het gedrag vandaan komt.

Bij Kwink wordt gebruik gemaakt van vijf 'Kwinkslagen' - dat is best verwarrend, want we zitten toch op De Regenboog en niet op De Kwinkslag? Maar een Kwinkslag is natuurlijk ook gewoon een manier om iets uit te drukken.

De vijf Kwinkslagen zijn
 * de aardigspreker -> Denk na voor je iets zegt. Zeg wat je ziet. Zeg het op een aardige manier.
 * de keuzechecker -> Wat kan ik kiezen? Wat wil ik kiezen? Wat betekent dat voor de ander? Dit is mijn keuze!
 * de verderkijker -> Kijk naar de ander, wat zie je? Wat ziet, hoort, voelt en denkt de ander?
 * de zelfontspanner -> Sluit je ogen, wees stil, adem in, adem uit, voel je lijf. Open je ogen, kijk rustig om je heen.
 * de zelfvertrouwer ->Sta stevig, gebruik een helpende gedachte, doe wat je kunt.

Daarnaast speelt het emotiewiel een groot onderdeel. In dit wiel worden de verschillende emoties benoemd en krijgen de leerlingen woorden aangeboden om te gebruiken wanneer ze het over emoties hebben.

In de groepen 1 en 2 hebben we het vooral eerst over de gezichtsuitdrukking en het gevoel en hoe ouder de leerlingen worden hoe meer woorden er aan geboden worden.
  
Op onderstaande link vindt u meer informatie over Kwink:
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders