´╗┐
Oproep aan álle ouders/verzorgers!
slider placeholder
Iedere school binnen Arcade heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten ouders en leerkrachten. De MR mag meedenken over het beleid wat de school wil doorvoeren en heeft een adviserende of een beslissende rol in beleidszaken. Wist u dat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat binnen Arcade? De bedoeling is dat er vanuit iedere scholengroep een ouder of een collega aanschuift bij de GMR. Waar de MR op schoolniveau meedenkt, doet de GMR dit op stichtingsniveau. Samen met de bestuurder wordt er meegedacht over het beleid wat voor heel Arcade geldt. De GMR stelt kritische vragen, adviseert, beslist, maar komt ook met nieuwe voorstellen die goed kunnen zijn voor ontwikkelingen binnen de stichting. Voor de GMR zijn we op zoek naar twee nieuwe ouders. We zoeken mensen die kunnen denken vanuit het grote geheel en die niet bang zijn om kritische vragen te durven stellen en voor hun mening uit te komen. Die samen met de huidige GMR-leden willen meedenken over goed onderwijs in álle lagen van de organisatie, zodat we blijven bewegen en goed onderwijs kunnen geven aan ieder kind.

Als u nu denkt: dat is wat voor mij, maar daar heb ik helaas echt geen tijd voor, dan kunnen we vertellen dat de tijdsinvestering best meevalt. De GMR komt ongeveer 6 à 7 keer per schooljaar bij elkaar. De voorbereidingstijd wisselt per vergadering, maar met een uurtje heeft u de meeste stukken echt wel gelezen en er een mening over gevormd. We vergaderen steeds op een andere school, één waar een GMR-lid aan verbonden is, dus de reistijd valt ook reuze mee. Probeer het eens een keer, schuif aan bij een vergadering en beslis daarna of het passend is of niet. Zijn er inhoudelijke vragen over de GMR, dan kunt u terecht bij ons College van Bestuur Sjoerd van Slageren (cvb@onderwijsstichtingarcade.nl) of bij de voorzitter Alice Hofacker (ahofacker@sg-owsa.nl). Hopelijk tot ziens!
 
Hartelijke groet,
 
Alice Hofacker
Intern Begeleider en Beeldcoach
MEd EN
MEd MLE