Aanspreekpunt, Contactpersoon en Vertrouwenspersoon
slider placeholder
Arcade spant zich in om voor iedereen een veilige leer- en werkplek te creëren. Overal waar mensen samenwerken, worden fouten gemaakt of kunnen mensen ongewenst gedrag ervaren. Ook op een school. Vaak komt u er onderling wel uit door uw onvrede of klachten te bespreken met de leerkracht of de directie. Lukt dat niet, dan kunt u terecht bij het aanspreekpunt op de school, de contactpersoon van de scholengroep of kunt u de hulp inschakelen van de externe Vertrouwenspersoon.

Heeft u een klacht of probleem dan is de eerste logische stap dit met de betreffende medewerker en/of de directie te bespreken. Daar is de kans om tot een snelle en goede oplossing te komen het grootst.

Aanspreekpunt
Lukt dit niet of leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u terecht bij het aanspreekpunt van de school. Dit geldt voor ouders en leerlingen die ergens mee zitten, zich onheus bejegend voelen of een klacht hebben en er met de betrokken medewerker niet uitkomen.

Het aanspreekpunt voor de school van uw kind(eren) is:
Naam: Juf Annita Post
Beschikbaar hoe en wanneer: Telefonisch op het nummer van de school: 0523-682206 en per mail op apost@sg-owsa.nl.

Contactpersoon
Mocht het niet gelukt zijn om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de scholengroep. De contactpersoon denkt met u mee over mogelijke oplossingen en te ondernemen acties.

De contactpersoon van de scholengroep waar de school van uw kind(eren) onder valt is:
Naam: Manon Steenbergen
Beschikbaar hoe en wanneer: Telefonisch op het nummer van OBS Cantecleer (0523-241473) op donderdag en vrijdag. Hele week per mail op msteenbergen@sg-owsa.nl.

Bij klachten op het gebied van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag of over bijvoorbeeld problemen in de communicatie, kan de contactpersoon u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon
U kunt ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. Deze begeleidt en ondersteunt ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers bij de behandeling van klachten, waarin bejegening/wijze van communiceren een rol speelt en waar u er binnen de school niet uitkomt. De externe vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing, kan bemiddelen en ondersteunen bij het indienen van een klacht.

De externe vertrouwenspersoon behandelt alle vragen/klachten vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat er zonder toestemming van de vrager, geen informatie wordt doorgegeven aan de school of het schoolbestuur.
U kunt de externe vertrouwenspersoon rechtstreeks en zonder toestemming van de school benaderen voor het bespreken van uw klacht. Wanneer de vertrouwenspersoon niet de aangewezen persoon is om u te ondersteunen, dan kijkt zij samen met u welke andere ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

De externe vertrouwenspersoon voor Arcade is:
Lindy Lentfert
U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 06-15474067 of via het mailadres: Lindy@LindyLentfert.nl