Onderwijsstichting ArcadeOnze school maakt deel uit van de onderwijsstichting Arcade. Alle openbare scholen uit de gemeenten Coevorden en Hardenberg maken hier deel vanuit.

Het stichtingsbestuur bestuurt op afstand. Zij houdt zich bezig met management. Dit staat beschreven in het bovenschools strategisch beleidsplan.

Wat betekent dat voor de afzonderlijke scholen? Het College van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van Arcade. Samen met de directeuren van de openbare basisscholen vormt zij het directieberaad. De voorzitter geeft vorm en inhoud aan bovenschools onderwijsbeleid en wordt ondersteund door het stafbureau van de stichting.

Voor een intern schoolbeleid zijn de directeuren van de scholen afzonderlijk verantwoordelijk.