o.b.s. De Regenboog


I . Visie/missie.

O.B.S. "De Regenboog" is een openbare school. Wij willen een school zijn waar we:
• Toegankelijk zijn voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing en/of huidskleur.
• Respect voor ieder individu hebben en waar iedereen gelijkwaardig is
• Een leefgemeenschap willen zijn waar kinderen niet alleen leren, maar waar zij zich ook kunnen ontwikkelen
   met betrekking tot zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag
• Waarbij we bij ons onderwijs het kind centraal stellen
• Een plek bieden waar het kind zich veilig en geborgen kan voelen
• Optimale ontwikkelingskansen en –mogelijkheden voor alle kinderen
• Samen meer zijn dan ieder individu apart
• Iedereen zijn eigen inbreng heeft; zijn leven op zijn eigen manier kan inkleuren
• Waar onderwijs een uitdaging is

Voor ons onderwijs betekent dat:
• We rekening houden met de cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind
• We rekening houden met de mogelijkheden van het individuele kind
• We een zo goed mogelijk resultaat willen behalen
• We, binnen ons onderwijs, rekening houden met de veranderende samenleving waardoor interesses van 
   kinderen veranderen
• Dat samenwerken en communiceren belangrijke “gereedschappen” zijn, die ieder kind nodig heeft in zijn 
  ontwikkeling tot een volwassen mens.
• Het kind met plezier naar school gaat
• Lezen, reken, taal en spelling centraal staan. Er zijn goede doorgaande lijnen
• Kinderen zoveel mogelijk de ruimte krijgen zijn/haar talenten te ontwikkelen
• Kinderen onderwijs op maat krijgen, waarbij de maximale hulp geboden wordt; zowel op cognitief als sociaal-
   emotioneel vlak.
• Kinderen leren informatiebronnen goed te benutten
• Kinderen leren zelfstandig te werken en zij leren dat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces