Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Sinds 1842 heeft Slagharen een openbare school. In het integraal huisvestingsplan van gemeente Hardenberg staat dat De Regenboog zich, samen met de buurschool, mag richten op een nieuw gebouw/kindcentrum. 

Wij zien onze openbare school als een leefgemeenschap waarin iedereen zichzelf mag zijn en welkom is, ongeacht kleur, cultuur of afkomst. Gelijkwaardigheid vormt voor ons het uitgangspunt. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor de waarden en normen van de ander. Dit leren ze onder andere in de lessen van HVO en KVO (GVO). Ieder mens heeft zijn eigen inbreng; kleurt op zijn/haar eigen manier zijn/haar leven in, om samen meer te bereiken. Elke dag weer. Alle kleuren samen vormen de Regenboog. Samen bereik je meer dan iedereen apart.

Dit vindt u terug in ons motto:

 

Kleurt je dag!
 

Kernwaarden

Wij werken vanuit vijf kernwaarden; dit is belangrijk voor ons en hier staan wij voor.
 

Openheid

Wij staan voor openheid, wij communiceren op een eerlijke manier met elkaar en maken gebruik van de mogelijkheden van de SchoolApp. In ons gebouw hebben wij lesgeefruimtes, waar instructie gegeven wordt, maar de deuren nagenoeg altijd open staan. In ons toekomstige gebouw vindt u veel glas en een leerplein waar leerlingen aan het werk zijn, zodat er ook zichtbaar van openheid gesproken kan worden. Openheid staat bij ons ook voor eenheid. Onze open houding stralen wij uit naar leerlingen en ouders/verzorgers binnen én buiten de school door oprechte interesse te tonen.
 

Betrokkenheid

Wij hebben een betrokken team en weten wat er speelt in (de omgeving van) Slagharen, bij leerlingen, ouders en elkaar. In de driehoek kind-ouder-school zijn wij samen verantwoordelijk voor elk kind.
Om de betrokkenheid van onze leerlingen bij hun leerproces te vergroten, wordt er o.a. gewerkt met de materialen van Met Sprongen Vooruit; worden coöperatieve werkvormen ingezet; hanteren wij schoolbrede thema’s en stralen onze leerlingen tijdens de talentenmiddagen. 
Wij zetten een verscheidenheid aan leesvormen groepsdoorbrekend in om leerlingen te stimuleren en te motiveren om het maximale uit zichzelf te halen. In het nieuwe gebouw zien we dit terug in onze uitgebreide boekenhoek en op de werkplekken op het leerplein waar leerlingen individueel of samen aan het werk zijn.
 

Persoonlijke ontwikkeling

Wij vormen een school, dus de ontwikkeling van onze leerlingen staat bij ons centraal. Wij werken in stamgroepen met adaptief lesmateriaal, gepersonaliseerd en vanaf groep 4 de verwerking ook met Chromebooks, waardoor elke leerling op zijn eigen wijze ontwikkelt. In de groep 1 t/m 3 worden Chromebooks ingezet voor educatieve spelletjes en het leren omgaan met. Wij werken met het Expliciete Directe Instructiemodel en doelgericht, waarin de basisvakken het meest belangrijk zijn. Naast de cognitieve doelen, zien wij sociale vaardigheden, persoonsvorming en het leren kennen van jezelf als opdracht, dit doen wij o.a. door het jaarlijks voeren van kindgesprekken met elk kind. De persoonlijke ontwikkeling bij de teamleden wordt gestimuleerd door teamscholingen en individuele scholing vanuit bijv. de Arcadeacademie.
 

(Zelf)vertrouwen

Wederzijds vertrouwen is de basis voor ontwikkeling en biedt de veiligheid om moeilijkheden aan te gaan. Doordat een leerling bij ons gebruik mag maken van zijn talenten, komt het steviger in de schoenen te staan en groeit de weerbaarheid. Talent is bij ons datgene wat je leuk vindt om te doen, dat als je ergens mee bezig bent, je de tijd vergeet. De leerkrachten zijn allemaal gecertificeerd Kindertalentenfluisteraar. Dit wil zeggen dat wij door talentgesprekken met elk kind weten hoe wij het talent van dat kind aan moeten spreken en rekening houden met de leerstijlen van het individu. 
Tijdens de talentenmiddagen maken wij aanspraak op de verschillende zichtbare talenten, hiervoor willen we in ons nieuwe gebouw graag de mogelijkheden creëren, zoals een geoutilleerde keuken, een toneel en een plek voor houtbewerking e.d. Er is zelfvertrouwen voor nodig om zelf oplossingen aan te dragen en zelfredzaam te worden. Wij werken vanuit het principe: ‘fouten maken mag (moet), het is immers het bewijs van dat je het probeert.’
 

Sfeer

Samen zorgen wij voor een goede sfeer in en rondom de school door naar elkaar om te kijken. Samen heb je meer plezier. Door verbinding is ‘het samen’ zichtbaar in de hele school. Leerlingen uit de verschillende stamgroepen werken samen bij projecten en leesvormen. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd in ons sfeervolle (nieuwe en lichte) gebouw en op ons (in de toekomst groen ingerichte) schoolplein. Daarnaast nodigt het plein uit tot bewegend leren en stimuleren wij het plezier in bewegen met een vakdocent bewegingsonderwijs en de wekelijkse talentmiddagen.