Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
 
De ouderbijdrage bedraagt:
- bij 1 kind € 18,50
- bij 2 kinderen € 32,00
- bij 3 kinderen € 41,00
- bij 4 kinderen € 50,00
 
Daarvan bekostigen we festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.
 
Voor het schoolreisje van de groepen 3 t/m 7 en het schoolkamp van groep 8 wordt door de school aan de ouders een verplichte bijdrage gevraagd. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage met ouders gedeeld. De school draagt zorg voor het innen van deze bedragen.