Overblijf


Kinderen van werkende ouders kunnen op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag maken van tussenschoolse overblijf.
Leerlingen die overblijven doen dit van 12:00 - 12:15 gezamenlijk met de groepsleerkracht in het eigen lokaal.
De leerlingen gaan van 12:15 - 12:55 naar buiten onder begeleiding van twee overblijfouders en een professionele overblijfkracht.

De kosten van de overblijf betreffen €1,50 per kind / per keer. Op de eerste vrijdag van de maand kan er van 08:00 - 08:30 op school bij de overblijfmoeder een strippenkaart gekocht worden ( deze data staan vermeld in de kalender). Hier worden de overblijfdagen op bijgehouden. Leerlingen die niet overblijven kunnen om12:55 het plein op. gelieve niet te vroeg op school komen.