Schoolreis/schoolkamp


Ieder jaar gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 op schoolreis.
Groep 6 t/m 8 zal op 3-daagse schoolkamp gaan.

Voor het schoolreisje van de groepen 1 t/m 5 en het schoolkamp van groep 6 t/m8 wordt door de school aan de ouders een verplichte bijdrage gevraagd. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage met ouders gedeeld. De school draagt zorg voor het innen van deze bedragen.