Cultuureducatie in de school


Elk jaar wordt er geld beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten in het basisonderwijs. Om de kinderen een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, is in de gemeente Hardenberg al jaren geleden een Culturele Commissie voor basisonderwijs opgericht. De Stichting Cultuur Basisonderwijs, zoals het sinds 2007 heet, is een samenwerkingsverband tussen de 34 basisscholen in de regio. Het doel van de stichting is basisschoolleerlingen op diverse manieren kennis te laten maken met kunst en cultuur en deze waar mogelijk te laten integreren in de andere schoolvakken. Ook is er op iedere school een leerkracht, die contactpersoon is tussen de school en de Stichting. Bij ons is dit  juf Cediena.
 
De stichting probeert elk jaar een zo breed mogelijk programma samen te stellen om de kinderen met alle culturele werkvormen kennis te laten maken. Alle kinderen krijgen in de loop van het jaar ook een voorstelling aangeboden in het theater. Verder zijn er projecten in groep 1 tot en met 8 op het gebied van dans, drama, muziek en beeldende kunst en bezoekt groep 7/8 eens in de twee jaar het Rijksmuseum .