Overige informatie


Schooltijden/gym
Overblijf
Gezonde school
Omgang internet en sociale media
Cultuureducatie in de school
4 mei herdenking
Jaarlijkse feesten
Feestelijke ouderavond
Schoolreis/schoolkamp
Afscheid groep 8
Verkeersexamen


Overige informatie