Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster, vrije dagen 2022-2023 / studiedagen team
Tussenschoolse opvang
Gezonde school
Leerlingenraad
Omgang internet en sociale media
Cultuureducatie in de school
4 mei herdenking
Jaarlijkse feesten
Feestelijke ouderavond
Schoolreis/schoolkamp
Afscheid groep 8
Verkeersexamen


Overige informatie