Digitale middelen

Op OBS de Regenboog werken de kinderen op verschillende manier met digitale middelen. Het is belangrijk dat kinderen zich uiteindelijk kunnen redden in de digitale wereld. Hieronder ziet u wat ons aanbod is.

Chromebooks

Vanaf groep 4 hebben alle kinderen op OBS de Regenboog een eigen chromebook. Deze chromebook gebruiken ze afwisselend gedurende de dag voor spelling, rekenen en taal. We bieden niet alle vakken digitaal aan, omdat we bijvoorbeeld samenwerken en schrijven ook erg belangrijk vinden. 

Digitaal verwerken

In de klas gebruiken we de software van de methodes voor de verwerking. Zo zien de kinderen tijdens de instructie dezelfde afbeeldingen en lay-out als ze zien wanneer ze zelfstandig gaan werken. 
Moderne onderwijsprogramma's op tablets en computers laten leerlingen beter presteren met rekenen en taal. Ze zijn een effectief hulpmiddel voor leraren bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit blijkt uit twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit.
Ook kan de software oefeningen afstemmen op het niveau van de leerling; een snelle leerling krijgt na een goed antwoord een moeilijker opgave dan een langzamere leerling. De leraar ziet intussen via een online dashboard de prestaties van zijn leerlingen en kan daar zijn lessen op aanpassen.

3D printer

Een 3D-printer is een apparaat dat op basis van digitale "bouwtekeningen" (computerbestanden) driedimensionale objecten kan produceren. Dit gebeurt door het object laag na laag op te bouwen. 
Een aantal jaren geleden hebben de kinderen op OBS de Regenboog tweewekelijks onderdelen ontvangen om zelf een 3D printer te bouwen. Deze printer is nu eigendom van school. De kinderen leren om te programeren op de computer, zodat het ontwerp op de computer geprint wordt. Zo hebben de kinderen de afgelopen tijd bijvoorbeeld scheidsrechterfluitjes, cijfers & letters, sleutelhangers en haakjes ontworpen en geprint. 

Digitaal schoolbord

Op OBS de Regenboog werken we uitsluitend met digitale schoolborden, waardoor de leerkracht de kinderen direct een afbeelding of filmpje kan laten zien dat bij het besproken onderwerp past. Hierdoor onthouden de kinderen het geleerde beter en gaat het meer voor ze spreken, het is interactief. Ook kun je de aantekingen die samen met de kinderen zijn gemaakt opslaan en op een later moment weer openen. Tijdens de instructie zien de kinderen de afbeeldingen op het digitale schoolbord die ook bij hen in het boek of op hun chromebook staan. Hierdoor is er eenheid en verliezen we geen tijd met om schakelen.