Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 12.00 uur / 13.00 – 15.00 uur.
Woensdag 8.30 – 12.30 uur.
Groep 1 is donderdag- en vrijdagmiddag vrij.
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de les zodat we stipt op tijd kunnen beginnen, de tweede bel vijf minuten daarna.

Vakanties

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag 
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
21 t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
17 t/m 21 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
6 juli t/m 14 augustus 2020
 

Vrije dagen

In de kalender op de website vindt u de vrije dagen i.v.m. studiedagen e.d.