Wat is Gezonde School?

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet u aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. U bent een Gezonde School als u het vignet Gezonde School hebt behaald.
 
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt u hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als uw school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u zich profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema.
 

De Gezonde School pijlers

 
Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.
 

Het vignet Gezonde School


Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Download hier het Gezonde school beleidsplan.